Montaż i serwis monitoringu, systemów alarmowych, automatyki bram

Systemy sygnalizacji pożaru

Jednym z bardzo istotnych a często niedocenianych przez nas zagrożeń w życiu codziennym jest ogień.

Bagatelizowanie tego problemu niestety może się skończyć fatalnie dla naszego życia, zdrowia a także majątku.
Dlatego wszędzie tam, gdzie posługujemy się ogniem i mamy do czynienia z łatwopalnymi przedmiotami, warto zainwestować w zabezpieczenia przeciwpożarowe, takie jak czujniki dymu, które ochronią nasze mienie a przede wszystkim ocalą nasze zdrowie i życie.
Czujki dymu połączone w sieć i zintegrowane z systemem alarmowym nie usuną bezpośredniego zagrożenia jakim jest ogień. Poinformują nas jednak o możliwym realnym niebezpieczeństwie i pozwolą bez zwłoki podjąć odpowiednie kroki i zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.
W zależności od indywidualnej konfiguracji, o zagrożeniu możemy być poinformowani komunikatem głosowym za pomocą połączenia telefonicznego, bądź za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na nasz telefon przez centralę alarmową. 


Wykonujemy:

– Uzbrajanie obiektu w instalację.
– Montaż oraz konfigurację central.
– Wykonujemy serwis oraz konserwację istniejących systemów.
– Montaż czujek dymnych , przeciwczadowych oraz sygnalizatorów.
– Rozbudowę central  alarmowych o system sygnalizacji  możliwego zagrożenia pożarem*

 *Systemy montowane przez naszą firmę nie są systemami gaszącymi,  jedynie ostrzegają o ewentualnym zagrożeniu pożarem lub innym niebezpieczeństwie.

Scroll Up