Montaż i serwis monitoringu, systemów alarmowych, automatyki bram

Sieci Lan i Wi-Fi

 

 

Sieć komputerowa to system, którego głównym celem jest szybka wymiana informacji i plików pomiędzy komputerami znajdującymi się w różnych miejscach. Tradycyjnie aby przenieść informacje zapisane w pliku z jednego komputera do drugiego, trzeba skopiować plik z dysku twardego na np. dysk przenośny, a następnie z niego na dysk twardy drugiego komputera. Natomiast w przypadku komputerów połączonych w sieć pliki można przesłać bezpośrednio pomiędzy nimi bez użycia dyskietki, płyt CD czy innych nośników. Można też korzystać ze wspólnej, udostępnionej w sieci, drukarki co eliminuje potrzebę instalacji indywidualnej drukarki przy każdym stanowisku pracy.
Ważną zaletą pracy w sieci jest dostęp do zasobów komputerów znajdujących się w bardzo odległych miejscach całego świata. Komputery zainstalowane w jednym budynku np w szkole, firmie czy w mieszkaniu można połączyć w sieć, używając specjalnego kabla i kart sieciowych oraz odpowiedniego oprogramowania-  tak powstaje sieć lokalna LAN.

 

 


Wykonujemy:

– Uzbrajanie obiektów w instalacje sieciowe.
– Połączenia przewodowe oraz bezprzewodowe.
– Połączenia między urządzeniami z podziałem łącza na dowolną ilość komputerów.
– Połączenia radiowe.
– Wykonujemy serwis oraz konserwację istniejących sieci.
– Spawanie światłowodów.

Scroll Up